تعداد دوره‌ها                   

9

تعداد شماره‌ها 

31

تعداد مقالات ارسال شده        

987

تعداد مقالات رد شده

476

تعداد مقالات پذیرفته شده

207

درصد پذیرش

21

تعداد مقالات

248

تعداد مشاهده مقاله

117,336

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

47,343

نسبت مشاهده بر مقاله

473.13

نسبت دریافت فایل بر مقاله

190.9

درصد عدم پذیرش

48

زمان پذیرش (روز)

179

تعداد پایگاه های نمایه شده

6

تعداد داوران

134

فصلنامه«پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی»، نشریۀ علمی دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجاست که در راستای اشاعۀ یافته‌های جدید پژوهشی با ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعۀ علوم اطلاعاتی و جنایی در حوزه‌های تخصصی، مقاله‌‌های منتج از یافته‌های پژوهشی در حوزۀ اطلاعات و امنیت عمومی، کشف علمی جرائم، مبارزه با موادمخدر، مبارزه با جرائم سایبری و حفاظت اطلاعات را به منظور گسترش اطلاعات و دانش کاربردی و ایجاد فضای هم­فکری و همکاری، شناخت و جهت‌دهی و معرفی اندیشه‌ها و خلاقیت‌های علمی مدیران، کارشناسان، متخصصان حوزه‌های مربوطه و همچنین دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز علمی - تحقیقاتی کشور بعد از طی مراحل تحریریه و ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی به چاپ می رساند.


طی نامة شماره 196137/3، در تاریخ 1391/09/22 براساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعتبار علمی ـ پژوهشی به فصلنامة پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی اعطا شده است.
 
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی امین

ناشر: دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی

حوزۀ تخصصی: اطلاعات و امنیت عمومی، کشف علمی جرائم، مبارزه با موادمخدر، مبارزه با جرائم سایبری، حفاظت اطلاعات

آخرین رتبۀ ارزیابی نشریات وزارت علوم: رتبۀ «ب»

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC): Q1
نوع مقالات دریافتی: پژوهشی
اعتبار سابق نشریه: علمی - پژوهشی
اولین سال انتشار: سال 1387

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
نوبت چاپ: فصلنامه
زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع داوری: داوری بسته با حداقل 2 داور
درصد پذیرش مقالات: 21 درصد
زمان داوری: 2 تا 3 ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم
پست الکترونیکی نشریه: pajoohesh@police.ir
نوع دسترسی: آزاد (متن کامل مقاله‌ها؛ Open Access)


 فصلنامه «پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی» به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری، از قوانین کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر (COPE) پیروی کرده و از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب استفاده می‌کند.

شماره جاری: دوره 16، شماره 63، پاییز 1400 

ابر واژگان