نویسنده = عبدالله هندیانی
تعداد مقالات: 6
1. آسیب‌شناسی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرم‌یابی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 185-208

عبدالله هندیانی؛ امیرحسین یاوری بافقی؛ صالح عبدی نژاد؛ سودابه عزیزی؛ داود دعاگویان


2. نقش تعاملات اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 75-98

محمد اسدی فرد؛ حسین ذوالفقاری؛ عبدالله هندیانی؛ داود دعاگویان


3. جایگاه آینده‌پژوهی در جرم یابی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 135-156

عبدالله هندیانی؛ مسعود مرشدی


4. مدیریت صحنۀ جرم در تحقیقات جنایی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 37-58

محمد فرجیها؛ عبدالله هندیانی؛ رحیم فخرز؛ نجف حمید زاده اربابی


5. نقش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در کاهش تهدیدات فرهنگی (فرقه‌های نوظهور؛ شیطان پرستی)

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 121-140

عبدالله هندیانی؛ صیاد درویشی؛ محمد اسدی فرد؛ عبدالرحمن میرزاخانی


6. نقش تهدیدهای نرم شبکه های اجتماعی در ماموریت های اطلاعاتی و جنایی پلیس

دوره 8، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 93-112

محمد اسدی فرد؛ عبدالله هندیانی؛ صیاد درویشی