نویسنده = علیرضا جزینی
تعداد مقالات: 3
1. روش‌های پیشگیری از توزیع مواد مخدر

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 51-70

علیرضا جزینی؛ یوسف دهقانی


2. عوامل مؤثر ساختار سازمانی بر اشراف اطلاعاتی

دوره 12، شماره 45، بهار 1396، صفحه 133-150

علیرضا جزینی؛ کیومرث بابائی


3. تعامل نیروی انتظامی با بسیج در پیشگیری از جرایم امنیتی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 75-102

علیرضا جزینی؛ سعید محمدی