نویسنده = ابوالفضل پورمنافی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ تطبیقی تحلیل فضایی – مکانی جرائم شهری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 9-30

وحید بارانی پسیان؛ علی اصانلو؛ مصطفی توکلی نغمه؛ ابوالفضل پورمنافی


2. نقش اشراف اطلاعاتی پلیس در برقراری نظم و امنیت (با تأکید بر نیروی انسانی و تجهیزات)

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 111-132

حسین ذوالفقاری؛ امیرحسین یاوری؛ محمدحسن صنیعی؛ ابوالفضل پورمنافی