نویسنده = محمد اسدی فرد
تعداد مقالات: 5
1. نسبت نظریه های روان‌شناختی سیاسی و اجتماعی با ظهور و بروز گروه تروریستی داعش

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 31-52

سروش امیری؛ جواد کیانی؛ قادر عبدالعلی پور؛ محمد اسدی فرد


2. نقش تعاملات اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 75-98

محمد اسدی فرد؛ حسین ذوالفقاری؛ عبدالله هندیانی؛ داود دعاگویان


3. نقش تعاملات اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 111-134

محمد اسدی فرد؛ حسین ذوالفقاری


4. نقش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در کاهش تهدیدات فرهنگی (فرقه‌های نوظهور؛ شیطان پرستی)

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 121-140

عبدالله هندیانی؛ صیاد درویشی؛ محمد اسدی فرد؛ عبدالرحمن میرزاخانی


5. نقش تهدیدهای نرم شبکه های اجتماعی در ماموریت های اطلاعاتی و جنایی پلیس

دوره 8، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 93-112

محمد اسدی فرد؛ عبدالله هندیانی؛ صیاد درویشی