نویسنده = داود دعاگویان
تعداد مقالات: 8
1. ارائه الگوی سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان (پارادایم کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

حسین شریف پور؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی؛ داود دعاگویان


2. عوامل جامعه شناختی ارتکاب قتل عمد

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 103-124

DORL.NET/DOR/20.1001.1.17359367.1399.15.4.5.2

داود دعاگویان؛ محمدرضا قائمی‌نژاد؛ نادر آزادی؛ محمد سمیعیانی


3. نظام جامع جرم‌یابی در پلیس ایران

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 89-114

20.1001.1.17359367.1399.15.2.4.7

حسین ذوالفقاری؛ حسین طالبیان؛ داود دعاگویان؛ سیدحسن بتولی


4. آسیب‌شناسی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرم‌یابی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 185-208

عبدالله هندیانی؛ امیرحسین یاوری بافقی؛ صالح عبدی نژاد؛ سودابه عزیزی؛ داود دعاگویان


5. نقش تعاملات اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 75-98

محمد اسدی فرد؛ حسین ذوالفقاری؛ عبدالله هندیانی؛ داود دعاگویان


6. بررسی تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان پلیس امنیت اخلاقی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 29-48

حسین جعفریان؛ داود دعاگویان


7. تبیین آسیب‌های شغلی مأموران آگاهی در پی‌جویی قتل‌های خانوادگی

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 103-120

داود دعاگویان؛ فضل‌الله سواری پور