نویسنده = علی جهانگیرپور
تعداد مقالات: 6
1. چالش‌های مدیریتی در مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی تاریخی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1400، صفحه 133-154

حسین طالبیان؛ علی جهانگیرپور


3. الگوی تشخیص صحنه‌های ساختگی در جرم‌یابی قتل

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 125-158

DORL.NET/DOR/20.1001.1.17359367.1399.15.4.6.3

علی جهانگیرپور؛ جلال شیرزاد؛ اصحاب حبیب زاده؛ مرتضی نجفی علمی


4. نوع شناسی صحنه‌های ساختگی در پرونده‌های قتل و سازوکارهای شناسایی آن

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 157-174

20.1001.1.17359367.1399.15.1.8.9

علی جهانگیرپور؛ جلال شیرزاد؛ اصحاب حبیب زاده؛ مرتضی نجفی علمی


5. تحلیل فضایی تأثیر عوامل جمعیتی بر جرم سرقت

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 153-170

حمیدرضا کرمی؛ محمدرضا پورغلامی؛ علی جهانگیرپور


6. نقش پلیس در تعارض میان رعایت حقوق شهروندی با قاعدۀ نهی از منکر

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 137-156

سعید عطازاده؛ علی جهانگیرپور