نویسنده = امیرحسین یاوری بافقی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر شکل گیری قاچاق سلاح و مهمات از مرزهای غربی به کشور جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 64، زمستان 1400

غلام رضا چولکی؛ امیرحسین یاوری بافقی؛ محمد علی اکبری؛ علی اورنگ


2. آسیب‌شناسی تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرم‌یابی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 185-208

عبدالله هندیانی؛ امیرحسین یاوری بافقی؛ صالح عبدی نژاد؛ سودابه عزیزی؛ داود دعاگویان