نویسنده = نجات امیری
تعداد مقالات: 2
1. سنجش راهبردهای پلیسی در شناسایی و دستگیری مجرمان تروریستی با ملاحظاتی در اسناد بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

پیمان نمامیان؛ نجات امیری؛ عمران شعبانلی


2. عوامل مؤثر بر عضویت در شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافتۀ مواد مخدر

دوره 16، شماره 62، تابستان 1400، صفحه 27-46

نجات امیری؛ مهدی جواهری