کلیدواژه‌ها = پیشگیری
تعداد مقالات: 16
1. ارائه الگوی سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان (پارادایم کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

حسین شریف پور؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی؛ داود دعاگویان


2. نقش نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پرتو قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 135-156

20.1001.1.17359367.1399.15.3.6.1

سعید عطا زاده؛ محمود قیوم‌زاده؛ علی‌اکبر مختاری دستنایی


3. تبیین اجزای ساختاری پلیس در پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 55-84

محسن رضایی؛ حسین غلامی؛ شادی عظیم‌زاده؛ عابدین صفری کاکرودی


4. بررسی رابطۀ مشارکت‌های مردمی و پیشگیری از سرقت خودرو

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 143-164

محسن غلامی رزینی؛ احسان غلامی


5. افزایش خطر کشف فناورانه؛ رویکردی نوین برای پیشگیری از قاچاق کالا

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 103-128

مراد عباسی؛ محمود گودرزی


6. عوامل مؤثر بر وقوع جرائم مالی در فضای مجازی و راه‌های پیشگیری مبتنی بر تئوری داده بنیان

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 209-222

رضا قیاسی؛ علی رستگار؛ صدیقه احمدپور؛ بهزاد هادی پور


7. روش‌های پیشگیری از توزیع مواد مخدر

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 51-70

علیرضا جزینی؛ یوسف دهقانی


8. نقش مدیریت دانش در پیشگیری از جنایت

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 121-136

محمد پوراسدی


9. بررسی شیوه‌های مؤثر پیشگیری وضعی از سرقت به عنف

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 137-160

مسعود مرشدی


11. راهکارهای پیشگیری از اقدامات سازمان‌یافته در قاچاق مشروبات الکلی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 79-104

حسین طالبیان؛ مریم پسنده


12. بررسی شیوه‌های پیشگیری از جرایم سایبری؛ مبتنی بر فناوری اطلاعات

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 99-120

غلامرضا شاه محمدی؛ منصور تاهو


13. شیوه‌های نوین پیشگیری از جعل اسناد

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 109-128

نجف حمیدزاده اربابی؛ عبدالله دیانتی


14. قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری و کشف از سرقت منزل

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 83-110

سید علی عبادی نژاد؛ اکبر نصرتی


15. بررسی راهکارهای پیش گیری وضعی از قاچاق کالا با رویکرد انتظامی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 133-160

جواد یوسفوند؛ سعید خانی


16. تعامل نیروی انتظامی با بسیج در پیشگیری از جرایم امنیتی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 75-102

علیرضا جزینی؛ سعید محمدی