کلیدواژه‌ها = سرقت
تعداد مقالات: 9
2. نقش سامانۀ RFID در کشف سرقت وسائط نقلیه (خودرو و موتورسیکلت)

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 51-70

محسن بابائی؛ محمدرضا کرمانی؛ علی محمدی


3. تحلیل فضایی تأثیر عوامل جمعیتی بر جرم سرقت

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 153-170

حمیدرضا کرمی؛ محمدرضا پورغلامی؛ علی جهانگیرپور


4. تحلیل جرم سرقت از منزل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 77-100

سید علی عبادی نژاد؛ منوچهر امان الهی


5. بررسی شیوه‌های مؤثر پیشگیری وضعی از سرقت به عنف

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 137-160

مسعود مرشدی


6. بررسی سیمای جنایی جرم سرقت

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 125-144

اکبر وروایی؛ مصطفی عزیزی ارشد؛ یوسف الماسی


7. بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم در بین مجرمان سرقت و موادمخدر

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 9-26

مجید مداح؛ ابراهیم خیرخواهان


8. قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری و کشف از سرقت منزل

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 83-110

سید علی عبادی نژاد؛ اکبر نصرتی


9. تبیین جامعه شناختی سرقت

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 9-38

حمید حیدری؛ سید اسلام حسینی مطلق؛ زینب افشار