کلیدواژه‌ها = جرائم سایبری
تعداد مقالات: 8
1. نقش سازمان‌ها و نهادها در مدیریت یکپارچۀ پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1400، صفحه 47-72

جواد جهانشیری؛ رضا تقی پور؛ امیرحسین یاوری؛ سید کمال هادیانفر


2. بررسی رابطۀ بین مهارت‌های سایبری و میزان بزه‌دیدگی سایبری

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 107-134

20.1001.1.17359367.1399.15.3.5.0

مونا جامی پور؛ مهدی فرازپور؛ محسن اسدی


3. تأثیر پلیس اطلاعات پایه بر جرم‌یابی سایبری

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 177-196

20.1001.1.17359367.1399.15.3.8.3

امیرحسین یاوری؛ فخرالدین توکلی؛ سید مرتضی مرتضوی


4. تأثیر مدیریت فناوری اطلاعات در پی‌جویی جرائم سایبری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 129-148

فخرالدین توکلی؛ غلامرضا شاه‌محمدی


5. کاربرد مدیریت دانش در تحقیقات جنایی جرائم سایبری

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 53-74

محمد فرجیها؛ افسانه زمانی جباری؛ امین پژوهش جهرمی


6. چالش های رویاروی پیشگیری موقعیت‌مدار از جرائم سایبری فرامرزی

دوره 12، شماره 45، بهار 1396، صفحه 9-32

زهرا فرهادی آلاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


7. رتبه‌بندی ارکان سیاست جنایی جرائم سایبری با روش AHP

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 53-82

بهزاد لک؛ علی عنایتی


8. تحلیل جامعه‌شناختی جرائم سایبری

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 59-78

احمد بخارایی؛ لیلا کریمی