کلیدواژه‌ها = تعاملات اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. نقش تعاملات اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 75-98

محمد اسدی فرد؛ حسین ذوالفقاری؛ عبدالله هندیانی؛ داود دعاگویان


2. نقش تعاملات اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 111-134

محمد اسدی فرد؛ حسین ذوالفقاری