دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. تحلیل محتوای پدیده مجرمانه اسیدپاشی در مطبوعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

محدثه معینی فر؛ مریم معینی فر


2. بایسته های کشف جرایم اقتصادی «با تأکید بر مشارکت نهادهای انتظامی و قضایی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

علیرضا باوی؛ رجب گلدوست؛ حسین غلامی


3. بررسی عوامل مؤثر بر تکرار جرم و بازگشت به زندان در بین زندانیان زندان‌های استان سیستان و بلوچستان( مطالعه موردی زندان‌های شهرستان زاهدان و شهرستان زابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

محمد مهدی پور؛ امیر کندری؛ داود سیفی قره یتاق


4. شناسایی و اولویت‌بندی شیوه‌های نظارت برجرائم در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

غلامرضا شاه محمدی؛ حمید زلفی


برگرفته از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد

5. عوامل موثر بر ارتکاب قتل توسط اتباع غیرمجاز در استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

ابراهیم داودی؛ مهدی زمانی؛ هادی رفیعی کیا


پژوهشی

6. سنجش راهبردهای پلیسی در شناسایی و دستگیری مجرمان تروریستی با ملاحظاتی در اسناد بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

پیمان نمامیان؛ نجات امیری؛ عمران شعبانلی


7. ارائه الگوی سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان (پارادایم کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

حسین شریف پور؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی؛ داود دعاگویان