دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. تبیین جامعه شناختی مصرف مواد مخدر و تصادفات جاده‌ای ناشی از آن (مورد مطالعه رانندگان کامیون استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

مریم یزدان شناس؛ سید محسن بنی هاشمی؛ حسن خیری؛ خلیل میرزایی