افزایش خطر کشف فناورانه؛ رویکردی نوین برای پیشگیری از قاچاق کالا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسیِ دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

قاچاق کالا پدیده‌ای است که جامعه، اقتصاد و دستگاه عدالت کیفریِ اغلب کشورهای جهان را با چالش اساسی روبرو کرده است. اساس این کار، به دست آوردن سود کلان با هزینۀ کم و خارج از فرآیند قانونی و استانداردهای تعریف شده برای اقتصاد کشورهاست؛ به همین علت، مبارزه با قاچاق از طریق پیشگیری و برخورد پلیسی- کیفری، همواره در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. هدف این مقاله، بررسی نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در پیشگیری از قاچاق کالا با افزایش خطر کشف است. پژوهش پیش‌رو، یک تلاش توصیفی- تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که روش‌های فناورانه در دو راهبرد «نرم» و «سخت» از قبیل آگاه‌سازی سایبری، بهبود فرآیندها، سامانۀ اطلاعات جغرافیایی، شناسایی از طریق فرکانس رادیویی، فناوری پرتو ماوراء بنفش و دوربین‌های مداربسته، موجبات افزایش کشف کالای قاچاق کالا را فراهم می‌سازد. نتیجۀ این مطالعه نشان می‌دهد که با وجود اینکه فرصت‏های فراوان سودآوری قاچاق، مبارزه با پدیدۀ قاچاق را دشوارتر و پیچیده‏تر از پیش کرده است، اما افزایش خطر کشف کالاهای قاچاق با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در بُعد پیشگیری وضعی آن، عاملان قاچاق کالا را مأیوس و از ادامۀ کار باز می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increased Risk of Technological Discovery; a New Approach to Preventing Smuggling of Goods

نویسندگان [English]

  • Murad Abbasi 1
  • Mahmoud Goodarzi 2
1 PhD student of criminal law and criminology, University of Shiraz
2 Faculty member of Amin police university
چکیده [English]

Smuggling is a phenomenon in which society, the economy and the criminal justice system have often faced a major challenge in the countries of the world. The basis of this, they obtain large profits at a low cost outside the legal process and standards defined for the economies of the country; therefore, the fight against trafficking through criminal and police prevention has always been a priority in the economic programs of the states. The purpose of this paper is to examine the role of modern information and communication technologies (ICTs) in preventing smuggling of goods with increased detection risk. Leading research is a descriptive-analytical attempt using library documents. The findings of this study showed that technological methods in two "soft" and "hard" strategies, such as cyber-information, process improvement, geographic information system, radio frequency identification, ultraviolet technology and CCTV, increased the discovery of commodity smuggling goods Provides. The results of this study show that while the many opportunities offered by smuggling have made it more difficult and more difficult to combat the phenomenon of smuggling, the increased risk of trafficking in smuggled goods by the use of modern information and communication technologies in its precursor prevention context, smuggling agents are disappointed with the continuation of work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trafficking in Goods
  • Information and Communication Technology
  • Risk of Discovery
  • prevention