بررسی گفتمان‌های متعارض قانون‌گذار و برنامه‌های پلیسی در کنترل سوء مصرف موادمخدر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، مازنداران، ایران

2 استادیار حقوق کیفری وجرم‌شناسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 استادیار حقوق کیفری وجرم‌شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، مازنداران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سیاست جنایی در حوزه مبارزه با مواد ‌مخدر با گفتمان‌های متعارضی اعم از تسامح صفر و تخفیف مواجه است که هر یک از آن‌ها روش‌های متفاوتی را برای مقابله و کنترل سوءمصرف مواد مخدر پیشنهاد می‌کنند که در این تحقیق در نظر است؛ گفتمان‌های متعارض قانونگذار و برنامه‌های پلیسی درکنترل سوء‌مصرف مواد ‌مخدر مورد بررسی قرار گیرد.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش اجرا، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که اطلاعات مورد نظر از کتب، قوانین، پایان‌نامه‌ها، مقالات و منابع اینترنتی جمع‌آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: سیاستِ جناییِ تقنینی که رکن اساسی مبارزه با جرائم است، در خصوص سوء‌مصرف مواد مخدر از انسجام لازم برخوردار نبوده و همین امر سبب شده است که برنامه‌هایِ اجرا شدةِ پلیس در طرح‌های مختلف جمع‌آوری معتادان متجاهر و عرضه‌کنندگان مواد‌مخدر توفیق چندانی به‌ دست نیاورد و این عدم انسجام و گفتمان‌های متعارض نیز ناشی از تعدّد و کثرت مراجع تقنینی در حوزۀ مبارزه با مواد مخدر، سنّت‌گرایی و عدم تخصص و اعمال ملاحظات سیاسی در وضع قانون است.
نتیجه‌گیری: با توجه به  گفتمانهای متعارضِ حاکم بر مبارزه با سوءمصرف مواد، باید با تعریف یک سیاستِ‌جناییِ منسجم برای پلیس، این نهاد به محض روبرو شدن با هر نوع جرمی از جرایم مرتبط با مواد مخدر بلافاصله وارد عمل شده و نباید منتظر ارتکاب جرمی در ارتباط با مواد مخدر بماند، و در بعضی  مکانهای جرم‌خیز با هر نوع تخلف جزئی که بعداً زمینه‌ساز جرایم مواد مخدر می‌گردد، برخورد قاطع داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Conflicting Legislative Discourses and Control Police Programs on Drug Abuse

نویسندگان [English]

  • Sajad Mokhtarnia 1
  • Farhad Allahverdi 2
  • Mahdi Esmaeli 3
1 -
2 -
3 -
چکیده [English]

Background and objective: Nowadays, drug-related crimes and the use of psychotropic substances has a negative and devastating impact on human societies and lead to the rise in crime commitment and similar social problems. Therefore, judiciary system and the police in different countries should prioritize to deal with it seriously and purposefully using the non-conflicting coherent laws.
Method: This is an analytical-descriptive study that considers the impact of conflicting discourses on police programs in drug fighting.
Findings: Results showed that coherence in criminal legislative policy as a key element in fighting crime, is not taken into account in crime-related laws and regulations, especially drug abuse and this leads to the failure of police programs to arrest notorious drug addicts and drug suppliers. Moreover, these conflicts result from numerous drug-fighting legislative bodies, traditionalism, lack of expertise and political considerations in the process of enactment of legislation that are manifested in conflicting discourses such as repressive discourse, managerial discourse and reform discourse.
Conclusion: With regard to the effect of drug-abuse conflicting discourses on police programs, a coherent criminal policy should be adopted and defined for the police so that it deals with the drug crime-related case immediately in place and does not wait for drug-related crime. To this end, it also should deal with the minor violations decisively in the regions of crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • Legislative Policy
  • Conflicting Discourses
  • Drugs