راهبردهای جرم‌یابی جرائم سازمان‌یافتۀ مواد مخدر

نوع مقاله : برگرفته از رسالۀ دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جرم‌یابی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استاد مدیریت سیستم دانشگاه ایوانکی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین و رئیس انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار ارتباطات اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه پدیدۀ مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن به عنوان یک جرم سازمان‌یافته شناخته شده و به یک معضل اساسی برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه راهبردهای جرم‌یابی جرائم سازمان‌یافتۀ مواد مخدر انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعۀ کیفی به روش تحلیل مضمون است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش براساس قاعده و اصل اشباع نظری شامل 22 نفر از افراد صاحب‌نظر و خبرگان در دسترس در حوزۀ راهبردهای جرم‌یابی جرائم سازمان‌یافتۀ مواد مخدر بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان اعضای نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های کیفی، مصاحبۀ نیمه ساختارمند انجام شد. تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت‌شده تحت نرم‌افزار MAXQDA صورت گرفت.
یافته‌­ها: براساس یافته‌­های پژوهش، تعداد پنج راهبرد اصلی به ترتیب راهبردهای ساختار و فرآیند مواد مخدر، کنترل و مبارزه (ملی)، تعاملات برون‌سازمانی (محیط ملی)، تعاملات برون‌سازمانی (بین‌المللی) و تقویت نیروی انسانی مشتمل بر 110 مؤلفه شناسایی شد.
نتیجه­‌گیری: مهم‌ترین نتایج این راهبردها شامل تقویت ساختار پلیس، افزایش بودجۀ عملیاتی، اشراف اطلاعاتی، هوشمندسازی و سنجش از دور، تقویت دیپلماسی پلیسی و مرزی، طرح‌ریزی عملیات‌های برون‌مرزی، ایجاد مجتمع‌های ویژۀ قضائی مبارزه با مواد مخدر، ارتقاء اثربخشی اقدامات نظارتی و کنترلی و تقویت آموزش و اقدامات پیشگیرانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organized Drug Crime Criminology Strategies

نویسندگان [English]

  • Majid Karimi 1
  • Ali Mohammad Ahmadvand 2
  • Ali Reza Jazini 3
  • Ashab HabbibZadeh 4
1 Phd candidate and Member of the faculty of Amin University, Tehran, Iran
2 Professor of Eyvanekey University’s System Management, Tehran, Iran
3 Associated Professor of Management, Amin University, Tehran, Iran
4 Associated Professor of social communication, Amin University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and aim: Nowadays drug trafficking and its relating crimes have been known as an organized crime and has been created as a main problem for most countries of the world. This study was to identify the dimensions and components of crime detection strategies in organized drug crimes so as to improve the current situation.
Research methodology: The present study is applied in terms of purpose and data type a qualitative research and in terms of research method, Thematic analysis. Participants in this study, based on the rule and principle of theoretical saturation, included 22 experts who were available in the field of organized crime, crime detection strategies that selected by purposive and theoretical sampling. Data collection tool is a semi-structured interview and to ensure the validity of the assessment tool, in addition, it was used the content validity and face validity that was based on the data using MAXQDA software, in three stages of open, axial and selective coding, analysis and analyzed. Data validation was done by descriptive and verifiable methods by participants.
Findings: Based on the research findings, five specific strategies were examined respectively as follow: structure strategies and drug possess, control and fighting (National), intra -organizational interactions (National environment), extra -organizational interactions (International) and strengthen manpower which were determined as 110components.
Conclusion: The most important results of these strategies include; Strengthen police structure, increase operational budget, The Dominance of Intelligence, intelligence and remote sensing, strengthen police and border diplomacy, plan overseas operations, establish special anti-narcotics judicial complexes, enhance the effectiveness of surveillance and control measures, strengthen Education and preventive measures, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Crime Detection
  • Organized crime
  • drug addiction
منابع فارسی
- اشرفی، حسن و کاظمی، احمد (1394). بررسی جرائم سازمان‌یافتۀ گروه‌ها و باندهای قاچاق مواد. فصلنامۀ مطالعات مبارزه با مواد مخدر. 7(6)، صص61-70. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/n67192
- اعرابی، سید محمد و صالحی، مسلم (1387). تکنیک‌ها و مدل‌های ارزیابی استراتژی و نتایج آن‌ها. ویژه‌نامۀ مدیریت استراتژیک شهری.  8(3)، صص35-18. قابل بازیابی از:  https://b2n.ir/t13027
- بیابانی، غلامحسین و عصار، محمدتقی (1388). جرائم فراملی سازمان‌یافته و تشکیلاتی. تهران: پلیس مبارزه با مواد مخدر.
- جاویدی کرمانی نژاد، مهری و امینی، محمدتقی (1395). طراحی و توسعۀالگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک براساس مدل کنترل استراتژیک لورانژ. پژوهش‌های مدیریت راهبردی. 12(63)، صص133-158. قابل بازیابی از:  https://b2n.ir/m15281
- حاجیانی، ابراهیم (1384). جرائم سازمان‌یافته، مفهوم، مدل‌ها و تأثیرات آن بر ثبات سیاسی. فصلنامۀ مطالعات راهبردی. 8(3)، صص482-512. بازیابی از:      https://b2n.ir/b07434
- رستم پور، پویا و سبزواری نژاد، حجت (1395). روش‌های تحقیقاتی ویژۀ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سازمان‌یافتۀ فراملی. فصلنامۀ کارآگاه. 10(38)، صص76-64. قابل بازیابی از:      https://b2n.ir/n30464
- زکریایی، محمدعلی (1390). درآمدی بر اقتصاد و تجارت مواد مخدر (مجموعه مقالات). کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام. تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
 - سیادت، سعیده و پیرعلی، علیرضا (1395). جرائم سازمان‌یافتۀ فراملّی و نقش اینترپل در مقابله با آن. فصلنامۀ علمی مطالعات بین‌المللی پلیس. 6(25)، 54-77. قابل بازیابی از:     https://b2n.ir/d24902
- طالبیان، حسین و پسنده، مریم (1395). راهکارهای پیشگیری از اقدامات سازمان‌یافته در قاچاق مشروبات الکلی. فصلنامۀ علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. 11(42)، صص79-104. قابل بازیابی از:      https://b2n.ir/q89070
- قربانی، ابراهیم (1398). تحلیل نقش ابعاد وبِ تاریک در گسترش جرائم مواد مخدر در فضای سایبر. فصلنامۀ علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. 14(53)، صص29-54. قابل بازیابی از:    https://b2n.ir/p57535
- قربانی، ابراهیم (1395). بررسی و مقایسۀ تطبیقی قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش‌سازها و روان‌گردان‌ها در ج.ا.ایران با برخی کشورهای همسایه و چالش­های موجود در منطقه. فصلنامۀ مطالعات بین‌الملل پلیس. 6(26)، صص9-37. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/r32366
- قربانی، ابراهیم (1399). بررسی نقش اقدامات پلیس در موفقیت برنامه‌های مقابله با توزیع مواد مخدر. فصلنامۀ مطالعات مبارزه با مواد مخدر. 12(46)، صص34-52. قابل بازیابی از:  https://b2n.ir/x45586
- قهرمانی افشار، نیوشا و علیزاده قلی، سعید (1394). بررسی جرائم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانۀ آن. فصلنامۀ سلامت اجتماعی و اعتیاد. 2(7)، صص44-61. قابل بازیابی از:  https://b2n.ir/g42812
- کریمی، مجید و قربانی، ابراهیم (1399). شیوه‌های پیشگیری پلیس از جرائم خرید و فروش مواد مخدر و روان‌گردان. فصلنامۀ مطالعات مبارزه با مواد مخدر. 12(45)، صص20-36. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/r19701
- کیوان پور، محمدرضا و پورابراهیمی، مصطفی (1388). تحلیل رایانه‌ای جرم با بهره‌گیری از روش‌های هوش مصنوعی و داده‌کاوی کشف پیش‌دستانۀ جرم (APA). فصلنامۀ کارآگاه. 2(7)، صص98-117. قابل بازیابی از:  https://b2n.ir/f42840
- گلدوزیان، ایرج (1383). حقوق جزای اختصاصی. تهران: انتشارات مجد. چاپ اول.
- مرزدارانی، هادی (1390)، بررسی تهدید امنیتی ج.ا.ایران. تهران: سازمان عقیدتی ناجا.
- معظمی، شهلا (1387). جرائم سازمان‌یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن. تهران: انتشارات دادگستر. چاپ دوم.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ حبیب زاده، محمدجعفر و شمس ناتری، محمدابراهیم (1379). جرم سازمان‌یافته در جرم‌شناسی و حقوق جزا. فصلنامۀ مدرس. 4(4)، صص53-74. قابل بازیابی از:  https://b2n.ir/z60163
- نجفی علمی، مرتضی و فرامرزی، حسن (1397). مطالعۀ تطبیقی جرم‌یابی جرائم سازمان‌یافته در پلیس ایران و آلمان. فصلنامۀ کارآگاه. 11(45)، صص25-7. قابل بازیابی از:   https://b2n.ir/h24218                                                          
منابع لاتین
- Buckley, Bruce (2013). The evolution of drug trafficking and organized crime in latin america, journals. openedition. org/spp/ 1010America,pp: 99-123. Retrieved from: https://b2n.ir/y99233
- Europol (2017). How Illegal Drugs Sustain Organised Crime in the Eueuropean Union Agency for Law Enforcement, Cooperation. Retrieved from: https://b2n.ir/j18287
- Schneider, Stephen (2013). Violence, Organized Crime, And Illicit Drug, Markets, A Canadian Case Study, pp. 125-143. Retrieved from: DOI:10.7458/SPP2013712334