چالش‌های امنیتی- انتظامی فرقۀ «اِکنکار» و سیاست‌ جنایی ایران در مقابله با آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد ساوه، ساوه، ایران

2 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم، قم، ایران

3 استاد تمام، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شکل­‌گیری و توسعۀ فرقه‌­ها و جنبش­‌های نوظهور فکری و دینی، چالش‌های امنیتی- انتظامی اکثر کشورها، به‌ویژه ایران است که فرقۀ اکنکار یکی از آن‌هاست . پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن تبیین چالش‌ها و پیامدهای امنیتی- انتظامی این فرقه‌ها و فرقۀ اکنکار، راهکارهایی را  در قالب سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از شکل‌گیری و توسعۀ آنها در پرتو اقدامات پلیسی- قضایی ارایه کند.
روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی با استفاده از اسناد و اطلاعات کتابخانه‌ای است. شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات نیز فیش‌برداری بوده است.
یافته‌ها: فرقۀ‌ اکنکار در تعارض آشکار با ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی ایران است که آگاهی پایین افراد جامعه به‌ویژه قشر جوان و خلاء قانونی در مقابله با فرقه‌ها و جنبش‌های نوظهور، زمینۀ بسیاری از مسائل امنیتی- انتظامی را فراهم کرده و چالش‌هایی را برای کشور ایجاد خواهند کرد.
نتیجه‌گیری: عدم وجود قوانین مناسب و نیز عدم تبیین حدود وظایف نهادهای دولتی و غیردولتی در ارتباط با فرقۀ اکنکار موجب شده است تا اقدامات فرهنگی، پیشگیرانه و مقابله‌ای مناسبی اتخاذ نشود و گاهی این اقدامات با موازی‌کاری نهادهای مختلف به‌صورت غیرمنسجم انجام ‌شود. اتخاذ سیاست جنایی در قالب تدوین «قانون جامع پیشگیری و مبارزه با هرگونه ناهنجاری دینی و فکری» با تبیین نقش و وظایف نهادهای دخیل و اعطای اختیارات به پلیس و قوۀ قضائیه برای اجرای تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Alireza Darvish 1
  • Mahmoud Mirkhalili 2
  • Mahmoud Qayyomzadeh 3
1 -
2 -
3 -
چکیده [English]

-