دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، تابستان 1400 

برگرفته از رسالۀ دکتری

1. نقش سازمان‌ها و نهادها در مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 9-30

جواد جهانشیری؛ رضا تقی پور؛ امیرحسین یاوری؛ سید کمال هادیانفر


پژوهشی

2. نقد دام‌گستری در جرائم مواد مخدر مستوجب اعدام

صفحه 31-50

محسن برهانی؛ سامان سیاوشی


برگرفته از طرح پژوهشی

4. بررسی میزان استفاده از مصاحبۀ شناختیِ نوین با قربانیان و شاهدینِ جرائم در پلیس آگاهی جهت ارتقاء حقوق درمانی

صفحه 71-90

سمیه رباط میلی؛ علیرضا کولیوند؛ محمد وظایفی شهریور


برگرفته از رسالۀ دکتری

5. راهکارهای پیشگیری وضعی از تبانی در معاملات دولتی

صفحه 91-117

محمد گراوند؛ اکبر وروایی


برگرفته از طرح پژوهشی

6. الگوی پی‌جویی جرائم مواد مخدر در فضای مجازی

صفحه 111-130

ابراهیم قربانی


برگرفته از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد

7. آسیب شناسی امنیتی - انتظامی سازمان‌های مردم‌نهاد

صفحه 131-150

حمید پناهی؛ ابوالفضل پورمنافی؛ عباس آژ


برگرفته از رسالۀ دکتری

8. تبیین جامعه شناختی مصرف مواد مخدر و تصادفات جاده‌ای ناشی از آن

صفحه 151-170

مریم یزدان شناس؛ سید محسن بنی هاشمی؛ حسن خیری؛ خلیل میرزایی


9. چالش‌های رعایت حقوق شهروندی متهم در فرآیند جرم‌یابی

صفحه 171-190

مسعود مرشدی؛ محسن اسماعیلی؛ علی محمد احمد وند؛ اکبر وروایی


پژوهشی

10. هرزه‌نگاری سایبری علیه کودکان در سیاست جنایی تقنینی ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

صفحه 191-210

سعید عطازاده؛ محمود قیوم‌زاده؛ روزبه حسین زاده