دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1396 
2. امکان‌سنجی برون سپاری آموزشِ مهارت‌های رشتۀ مبارزه با مواد مخدر

صفحه 33-52

اکرم علیمردانی؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین‌آبادی؛ علی محبی


3. کاربرد مدیریت دانش در تحقیقات جنایی جرائم سایبری

صفحه 53-74

محمد فرجیها؛ افسانه زمانی جباری؛ امین پژوهش جهرمی


4. نقش تعاملات اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم

صفحه 75-98

محمد اسدی فرد؛ حسین ذوالفقاری؛ عبدالله هندیانی؛ داود دعاگویان


6. واکاوی میزان جرائم و احساس امنیت اجتماعی شهروندان در محلات شهری

صفحه 123-138

محمد اکبرپور؛ مسلم نوری؛ لیلا جلال‌آبادی؛ افسانه صدری فرد


7. میزان اثربخشی آزمایشگاه فیزیک جنایی (اسلحه‌شناسی) در کشف پرونده‌های جنایی

صفحه 139-156

جلال شیرزاد؛ محمدرضا آمویی؛ افشین جامه شورانی؛ محسن بابائی؛ علیرضا خواجه امیری؛ افشین خارا