دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، زمستان 1398 

پژوهشی

1. فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با رابطه عملکرد پلیس جامعه‌محور و احساس امنیت

صفحه 9-34

مهران سهراب‌زاده؛ محسن نیازی؛ قدیر بخشی؛ بهرام بیات


2. بررسی عوامل مؤثر بر جرائم اخلاقی در باشگاه‌های ورزشی شهر تهران

صفحه 35-52

زین العابدین فلاح؛ تینا سلطان احمدی؛ محمد جوانمرد؛ امیر فلاح‌نژاد مجرد


3. شبکۀ پیام‌رسان تلگرام و امنیت اخلاقی

صفحه 53-78

سید جعفر موسوی؛ اصحاب حبیب زاده


پژوهشی

5. نقش سبک زندگی در پیش‌بینی رفتار پرخطر اراذل و اوباش شهر تهران

صفحه 95-118

احمد سوری؛ ابوالفضل پورمنافی؛ بابک رشیدپور؛ نرجس خلقی


7. شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل اقدامات تروریستی در شرق کشور

صفحه 137-152

اکبر سلیمی؛ سروش امیری؛ جواد کیانی؛ عالیه سلیمی


8. تأثیر سیاست‌گذاری دولت در حوزۀ شبکه‌های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی

صفحه 153-176

محمدرضا رفیعی دولت آبادی؛ رضا عبدالرحمانی؛ یوسف ترابی؛ گارینه کشیشیان سیرکی