درباره نشریه

فصلنامه«پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی»، نشریۀ علمی دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجاست که در راستای اشاعه یافته‌های جدید پژوهشی با ارایه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علوم اطلاعاتی و جنایی در حوزه های تخصصی، مقاله‌‌های منتج از یافته‌های پژوهشی در حوزۀ اطلاعات و امنیت عمومی، کشف علمی جرائم، مبارزه با موادمخدر، مبارزه با جرائم سایبری و حفاظت اطلاعات را به منظور گسترش اطلاعات و دانش کاربردی و ایجاد فضای هم­فکری و همکاری، شناخت و جهت‌دهی و معرفی اندیشه‌ها و خلاقیت‌های علمی مدیران، کارشناسان، متخصصان حوزه‌های مربوطه و همچنین دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز علمی - تحقیقاتی کشور بعد از طی مراحل تحریریه  و بررسی های کارشناسی به چاپ می رساند.

طی نامة شماره 196137/3، در تاریخ 1391/09/22 براساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعتبار علمی ـ پژوهشی به فصلنامة پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی اعطا شده است و برابر اعلام دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی‌ وزارت علوم، تحقیات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه‌بندی جدید نشریات، موفق به کسب رتبۀ ارزیابی «الف» (بالاترین سطح رتبه‌بندی) شده است.

تلفن: 48931179- 48931171 تلفکس:48931179

کد پستی: 1498619991- صندوق پستی: 1397/14515

رایانامه Pajoohesh@police.ir

نشانی: تهران، منطقة 22شهرداری، انتهای بزرگراه شهید همت غرب، ابتدای بزرگراه شهید خرازی،  بعد از تقاطع غیر همسطح  شهید خرازی و آزادگان، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکدة علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه.

 

 این فصلنامه در وبگاه‌های زیر نمایه می شود:

* پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: www. ISC.gov.ir

* مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: www.sid.ir

* مرکز اطلاعات علمی نشریات کشور: www.magiran.com

* سامانه یکپارچه نشریات علمی ناجا: www.Journals.police.ir

* پایگاه مجلات تخصصی نور: www.noormags.ir