کسب رتبۀ ارزیابی «الف» (بالاترین سطح رتبه‌بندی) در ارزیابی و رتبه‌بندی جدید نشریات وزارت علوم

فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی برابر اعلام دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی‌ وزارت علوم، تحقیات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه‌بندی جدید نشریات، موفق به کسب رتبۀ ارزیابی «الف» (بالاترین سطح رتبه‌بندی) شده است.